KLAPA NAVALIA -

NOLALJO, NOVALJO

Oj Novaljo (nakanat)

Oj Novaljo

Plavi putevi mora

Dojdi u krilo moje

Mare moja

Dojdi meni galofare bili

Moja Jube

U mladosti (nakanat)

Novaljo, Novaljo

Gradicu moj lepi

Da bi bila stvar moguca

Ju te san se zajubija

Ponistra je drivo

Ti si lipa moja Mare

Kroz planine brda i gore

Drage su mi livade i polja (nakanat)

webmaster@ai-d.com